Date: 26th August 2019
Author: BETTER FINANCE

Eén kans op tien om markt te kloppen

Hoe hoger de kosten van een beleggingsfonds, hoe slechter het rendement in vergelijking met de markt. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Better Finance. De fondsensector nuanceert dat en wijst op de andere troeven van actief beheerde fondsen.

[...]

One chance in ten to beat the market

The higher the costs of an investment fund, the worse the return compared to the market. These are the findings from a new study by BETTER FINANCE. The fund industry nuances this view and points to other advantages of actively managed funds.

[...]

Read the full article (in Dutch) here.